นโยบายบริษัท

CMC ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) และแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้บริษัทได้ผนวกแนวทางการบริหารคุณภาพองค์กรนี้เข้ากับหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารธุรกิจ

นโยบายบริษัท

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลองค์กรเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

2. เสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล

เสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม มีความผูกผันกับองค์กร บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์และรับผิดชอบองค์กร

3. บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ

บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ออกแบบกระบวนการธุรกิจและโครงสร้างองค์กรสอดรับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ สร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศที่มีความเสถียรน่าเชื่อถือ

4. มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า

มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อเติบโตด้วยกัน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้

ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ สนับสนุนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงงาน กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความคิดสู่นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ

6. รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม อำนวยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาค ยึดหลักสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า