การพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

ในฐานะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับสังคม

ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในนโยบายคุณภาพของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแนวทางการบริหารองค์กรตามระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม Environment Management System  และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2545 เรามีคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่คอยติดตามผลการควบคุมดูแลการลดมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดจากกระบวนการธุรกิจ เรามีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบ Anaerobic Fixed Film ซึ่งเป็นระบบที่อาศัยการทำงานของจุลชีพแบบไม่ใช้อากาศเป็นหลัก ทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถนำก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ในการอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าบอยเลอร์ ช่วยทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำได้อีกด้วย

ความยั่งยืนทางทะเล

ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบปลา บริษัทให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาปลาทูน่าอย่างยั่งยืน (Seafood Sustainable Policy) กับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation : ISSF)  เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellowfin) ตามข้อกำหนด  1.3 ของ ISSF โดยวางแผนงาน  เพื่อการดำเนินการลดปริมาณการซื้อปลาสายพันธุ์ปลาทูน่าครีบเหลือง ที่มาจากแหล่งจับมหาสมุทรอินเดีย  (IOTC yellowfin) ลง 11% จากค่าเฉลี่ยปริมาณการสั่งซื้อปลาทูน่าครีบเหลือง จากมหาสมุทรอินเดีย ปี 2560-2562,  เรามุ่งมั่นที่จะค่อยๆ เพิ่มการซื้อจากเรือที่เข้าร่วมโครงการ ProActive Vessel Register (PVR)  และแหล่งประมงที่ได้รับการรับรอง MSC, แหล่งประมงที่ได้รับการประเมินเต็มรูปแบบของ MSC(MSC Full assessment), โครงการปรับปรุง และพัฒนาการประมงที่ครอบคลุม (Comprehensive FIP) หรือ In Transition MSC fishery และจัดซื้อจากผู้ขาย ISSF participating company,  Data check companies และการซื้อจากเรือจับโดยตรงตามข้อกำหนด 2.4 และ2.5 ของ ISSF และบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ขายและเจ้าของเรือจับปลาขึ้นทะเบียนกับโครงการ PVR เพื่อเป็นสนับสนุนการอนุรักษ์ทางทะเลของ ISSF ตามข้อกำหนด 7.5 นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด Dophin Safe มีนโยบายไม่รับซื้อปลาจากเรือประมงที่บรรทุกหรือค้าขายหูฉลาม (Shark Finning Policy) โดยเด็ดขาด  รับซื้อปลาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป  เพื่อป้องกัน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม – IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) นอกจากนี้ได้ร่วมส่งเสริมมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC (Marine Stewardship Council)  โดยรับซื้อวัตถุดิบจากการทำประมงที่ผ่านการรับรองและสามารถสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อปุทานไปยังแหล่งจับปลาที่ได้รับการรับรอง

พลังงานทดแทน

ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 2562 ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 1 เมกะวัตต์ และจะขยายพื้นที่ติดตั้งอีก 2 เมกะวัตต์ภายในปี 2564 ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับชั้นบรรยากาศของโลก นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานที่ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมไม่ใช่เพียงเพื่อประหยัดการใช้พลังงานขององค์กร แต่ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรที่เป็นการช่วยขยายผลไปสู่ระดับครัวเรือนได้ด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า